Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Högskolan erbjuder både utbildningar på grundnivå och postmaster nivå i Fri konst samt utbildningar på postmaster nivå inom Arkitektur. Konsthögskolan har ett aktivt internationellt program med föreläsningar, utställningar och publikationer. Rektor för Kungl. Konsthögskolan är Sara Arrhenius.

Peter Geschwind – Haunted House: A Trailer

KONSTAKADEMIEN 9/3 – 28/4 Galleri Öst Besöksadress: Fredsgatan 12 Ingång med hiss: Jakobsgatan 27 C Tisdag – fredag 11 – 17 …

Kungl. Konsthögskolan utlyser två professurer

Kungl. Konsthögskolan mitt i Stockholm är Sveriges största och äldsta lärosäte i fri konst. Just nu är högskolan i ett …

Händer på Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Konsthögskolan är inne i en expansiv fas och kommer under vintern och våren tillkännage ett antal spännande och unika …

CRITICAL IMAGES och WALDEN presenterar: (O)bekväma bilder och historiens sår

Two Minutes for Syria (Abounaddara, 2013) Med tillstånd av P. Nestler Med tillstånd av Abounaddara

CRITICAL IMAGES och WALDEN presenterar: (O)bekväma bilder och historiens sår. Filmvisning och samtal med Peter Nestler, Charif Kiwan och Nathalie Delbard …

Öppet hus på Mejan

Välkomna till Kungl. Konsthögskolan och Skeppsholmen på öppet hus den 30 januari kl. 15.00-19.00! Besök ateljéer och verkstäder, Gå guidade …

Ny tjänst: Professor i arkitektur med inriktning mot restaureringskonst

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Vi befinner oss …

Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka

Välkomna till Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2019. 21-25 januari delar lärare, forskare, studenter och gäster med sig av högskolans aktuella konstnärliga …

Utställning: Project Studies

Välkomna till årets första utställning i regi av Kungl. Konsthögskolan, 10-13 januari i Bångska våningen. Ta del av de arbeten …

Konstnären Jonas Dahlberg gästprofessor för unik konstutbildning

Copyright Jonas Dahlberg Studio

Kungl. Konsthögskolan och Statens konstråd bryter ny mark och inleder ett flerårigt samarbete som bland annat involverar en ny ettårig …

Forskarkonferens: Researching Public Art

Foto: Ricard Estay Verk: Arbetets monument av Alexandra Pirici

  I samarbete med oss på KKH och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Södertörns högskola, Akademin Valand vid Göteborgs universitet, Skissernas …