Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

10°C – Recept från Forsmarks skärgård

Konstnärerna Carl Johan Erikson och Karin Willén deltar i konferensen Nuclear Legacies: Community, Memory, Waste & Nature, den 14-16 september 2017, Södertörns högskola.

14 september kl. 18.30: Carl Johan och Karin presenterar 10°C – Recept från Forsmarks skärgård och serverar knäckebröd med fisk som fångats i närheten av det varma kylvattenutloppet vid Forsmarks kärnkraftstation.
Plats: KTH, Arkitekturskolan, Osquars backe 9.

Läs mer om konferensen.

Publikationen 10°C – Recept från Forsmarks skärgård resulterar ur ett konstnärligt forsknings- och utvecklingsprojekt vid Kungl. Konsthögskolan.

10 grader Celsius. Erikson och Willén. Jon Brunbergs förlag