Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Catherine Malabou – OF PARANOIA AND SCHIZOPHRENIA AS MASKS

Föredrag presenterat vid konferensen “What is a Mask?”, 26-27 januari 2017, vid Kungl. Konsthögskolan.

Sammanfattning:
”Enligt Freud är driften en specifik och permanent retning som inte kan få sin urladdning utanför psyket. Frågan är då hur man ”eliminerar” detta ständiga tryck. Freud säger att ”det som följer är ett flyktförsök”. Det handlar inte om att försöka fly från ett avslut utan snarare om hur man flyr inom avslutet självt. I frånvaro av något yttre, så är den enda möjliga lösningen på flyktens omöjlighet att bära en mask. Med utgångspunkt i Freuds och Jakobsons syn på afasi, och med hjälp av filmklipp, argumenterar jag för att paranoia och schizofreni innebär två olika sätt att fly när det inte finns ett ”någon annanstans”.”

Konferensen curaterades av gästprofessor Catherine Malabou och i samarbete med Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Kingston University London.

Konferensen mottog generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond.