Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

E2-E4: The Next Move, South America – Isabella Rjeille och Runo Lagomarsino

Välkommen till Rutiga Golvet på Kungliga konsthögskolan torsdagen den 31 maj kl. 17.00 för säsongsfinalen i E2-E4-programmet.

År 2008 publicerade den chilenska författaren Jorge Baradit Cybertrash-romanen ”Synco”, om den socialistiska superdatorn som i början av 1970-talet planerades och byggdes av president Salvador Allende och cybernetforskaren Stafford Beer. I Synco dramatiseras Sydamerika på detta sätt: ”Vissa börjar tvivla på Sydamerikas existens. Det är kanske en delirium av det spanska. Kanske är Amerika en man i en båt mitt i havet där land bör stiga. Den här mannen sover eller skriver ett helt folks fabricerade historia och deras sorg. Han mottar korrespondens riktat till Colombia eller Bolivia. Han hallucinerar, gråter och utarbetar konstitutioner. ”

Trots globaliseringen verkar Sydamerika i många avseenden så långt bort som någonsin. Eller tvärtom, kanske är det Europa som håller på att lösgöra sig från historien och världen, kasta loss som Baradits gråtande och förvirrade ensamseglare? Talarna i denna session i E2-E4-programmet fortsätter vårt fokus på kognitiv kartläggning, imaginerade terränger och konstpublikationer, i ett sydamerikanskt sammanhang.

Isabella Rjeille: ”Nossa Voz: Publishing and Curatorial Strategies in Brazil”
Nossa Voz är en tidning som fanns i São Paulo’s Casa do Povo från 1947 till 1964, när den stängdes av den brasilianska civila-militära diktaturen på grund av sin vänsterpolitik. 2014, vid samma institution, återlanserades publikationen av Benjamin Seroussi, Mariana Lorenzi och en redaktionskommitté, som omdefinierade sin redaktionella bas för det samtida sammanhanget, i dialog med sina historiska premisser. Genom en presentation av förslag som utvecklats i de senaste numren av tidningen, kommer denna föreläsning att behandla Nossa Voz som en plattform för kritiska och konstnärliga svar på den nuvarande brasilianska sociala och politiska kontexten.

Runo Lagomarsino: ”AmericAmnesia”
I sitt verk AmericAmnesia (2018) har uttrycket ”America Amnesia” stämplats repetitivt, rad efter rad, för att täcka ett helt rum och skapa något mellan tecken och mönster. Genom den enkla uppgiften att överlappa den sista A:et i Amerika med den första A:et i Amnesia, och det sista A:et i Amnesia med den första i Amerika, gör verket dessa två ord oskiljaktiga. Runo Lagomarsino kommer att ge en introduktion till några av hans senaste verk som behandlar frågor om minne, förskjutning och det koloniala arvet i det moderna Latinamerika: fragment och bilder om den bortglömda historien på kontinenten, de blinda fläckarna i historiografin, eller vad Walter Mignolo kallar modernismens mörkare sida.

Isabella Rjeille är biträdande kurator på Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP). Rjeilles deltagande i E2-E4 är organiserat i samarbete med Iaspis, Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual and Applied Artists.

Runo Lagomarsino är en konstnär som bor och arbetar i Malmö och São Paulo. Hans verk har nyligen visats på utställningar som A Universal History of Infamy, LACMA, Los Angeles; The Restless Earth, Fondazione Trussardi, Milano och Little lower layer, Museum Of Contemporary Art Chicago, Chicago, alla under 2017.

 

Om E2-E4
E2-E4 är namnet på det vanligaste öppningsdraget i schack, draget som sätter spelet i rörelse. E2-E4 är också namnet på ett program för teoretiska aktiviteter, utställningar och publikationer på Rutiga golvet, KKH. ”Teori” uppfattas här inte som akademisk överbyggnad eller epistemisk auktoritet, utan som orientering, som det första grepp om vår situation, och om dess plats i ett vidare system eller sammanhang, som gör det möjligt för oss att börja, att gå från den odefinierade möjlighetens vilsenhet, till praktikens provisoriska bestämning. Programmet vill pröva utställningens bruksvärden som kritiskt informationssystem, i utbildningens, den estetiska erfarenhetens och den offentliga förmedlingens tjänst.

E2-E4 organiseras av Kim West, Lars Bang Larsen och Stefanie Hessler.