Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

WITHIN @ Sharjah Biennial 11 2013