Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

En pilgrimsled på Gotland

2016_AIRBalticIII1

Photo: map of A PILGRIMS’ WAY. From Visby to St Olofsholm – an art research project. Courtesy of Juanma González.

Karaktäristiskt för vårt nutida samhälle är hur vi tillbringar våra semestrar. Att resa har blivit ett populärt sätt att fly miljöer som präglas av våra dagliga liv. Forskare tolkar den tillfälliga respit som semestern innebär som en metaforisk vallfärd. Enligt detta synsätt blir turisten en sekulär pilgrim på jakt efter ickevardagliga upplevelser som kan utgöra ett slags utropstecken i hens biografi. Turistindustrin gör sitt bästa för att tillfredsställa efterfrågan på den här typen av rekreation genom semesterpaket för heliga rutter som Camino de Santiago i Spanien eller S:t Olavsleden i Sverige och Norge och t o m sekulära och moderna vallfarter som till Elvis Presleys grav i Graceland.

Under AIR_BALTIC residency programmet hösten 2016 på Baltic Art Center, kommer en grupp bestående av den spanska konstnären Juanma González, koreografen Mira Mutka och Johanna Nordenankar – innehavare av ridskolan Haltarve Islandshästar, att använda den historiska vallfartsleden på Gotland mellan Visby och St Olofsholm för en tre veckor lång undersökning av hur man skulle kunna utveckla ett Gotländskt kulturarv speciellt för hästälskare.

Under det tre veckor långa projektet kommer gruppen, tillsammans med inbjudna gäster, att genomföra en pilgrimsfärd på hästrygg samt arrangera workshops, performance och filmvisningar. Pilgrimsfärden passerar och knyter an till medeltida kyrkor, gamla kalkstensbrott, forntida gårdar, arkeologiska utgrävningar och glest befolkade byar. Genom projektet vill gruppen undersöka vad som händer då vi byter ut en bekväm vardag för att söka efter livets mening och hur en existentiell resa kan omvandlas till en lokalt och socialt förankrad turistupplevelse till häst.

Program för pilgrimsfärden
18 Nov: Visby ­ Lokrume
19 Nov: Lokrume ­ Othem
20 Nov: Othem ­ St Olofsholm

Den 4 december genomförs en konsert och en presentation av projektet på Almedalsbiblioteket.
Följ projektet på Facebook för platser och tider där man kan möta upp pilgrimerna.

AIR_BALTIC RESIDENCY PROGRAM PÅ BALTIC ART CENTER är inriktat på att stödja kulturutövare med fokus på de geopolitiska, sociala och historiska sammanhangen runt Östersjön och för att uppmuntra reflektioner kring dess rika kulturarv och komplexa identitet. AIR_BALTIC ska ses som ett tillfälle att bygga olika slags samarbeten som gärna får ha en interdisciplinär karaktär.