Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Information, Image, Story: Some Conceptual Aspects of Contemporary Art. En föreläsning av Peter Osborne

Domain_Osborne 01

Starttid: 2014-09-15 15:00
Sluttid: 2014-09-15 17:00
Plats: The Royal Institute of Art, Muralen, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, Stockholm