Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Rutiga golvet – A Communion of Spirits: on Another Roadmap for Arts Education

Image: Christian Nyampeta, course work by students of the Nyundo Art School, presented during the International Meeting of Another Roadmap School, Huye, Rwanda, 2018.

Bild: Christian Nyampeta, studentarbete från Nyundo Art School, presenterat under internationell sammankomst för Another Roadmap School, Huye, Rwanda, 2018.

Andarnas gemenskap: om Another Roadmap for Arts Education
Christian Nyampeta och Lineo Segoete

Välkomna till Rutiga golvet för en session med Christian Nyampeta och Lineo Segoete, som kommer att diskutera sitt arbete med Another Roadmap for Arts Education i Rwanda och Lesotho.

Det internationella nätverket Another Roadmap for Arts Education är ett kollektiv av konstnärer och forskare som arbetar med formell och informell konstundervisning inom museer, kulturinstitutioner, skolor och oberoende organisationer i tjugotvå städer på fyra kontinenter.

Under denna session kommer Nyampeta och Segoete att presentera sitt arbete med att utveckla ett ”utställningskit” för projektet. Det kommer att innehålla grafiskt material, dokument och exempel på konstnärliga och pedagogiska aktiviteter, rörande ämnen som global historieskrivning och konstundervisningens traditioner i nätverkets olika länder.

Christian Nyampeta är en av arrangörerna för Nyanza Working Group inom ramen för Another Roadmap for Arts Education. Han är i Stockholm för premiären av sin nya film Sometimes It Was Beautiful, producerad av Tensta Konsthall. Filmen iscensätter olika fiktiva händelser kring Sven Nykvists första film, en etnografisk film gjord i Kongo 1948. Lineo Segoete är författare, forskare och fotograf. Hon är en av de drivande bakom Ba re e ne re Literary Arts, en oberoende organisation som stöder kritisk läsfärdighet genom kritiskt skrivande och historieberättande. Hon är också en av de ansvariga för Another Roadmap Africa Cluster. 2016–17 var hon Hubert H. Humphrey-stipendiat på Vanderbilt University i USA, där hon studerade utbildningsadministration och -politik.

Starttid: 2018-11-22 17:00
Sluttid: 2018-11-22 20:00
Plats: Kungliga Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, Stockholm.