Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Filippa Arrias

Forskare (2018-2020)

Paramaribostorken flög sin kos och kom aldrig tillbaka – Transformationen som den Andre

 

Finansieras av Vetenskapsrådet.

Mer information kommer snart.