Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Simon Goldin

(Doktorand 2010-2016)

Zero Magic: Shifting the Valuation Convention

Goldin+Senneby, On a Long Enough Timeline the Survival Rate for Everyone Drops to Zero med Malin Nilsson (trollkonstnär),Théo Bourgeron (finanssociolog), Tapio Viitasaari (pianist), Joonas Liesimaa (scenmästare), 2015. Uruppförande Checkpoint Helsinki. Foto: Kunstventures/Teemu Lindroos & Pasi Rauhala

Goldin+Senneby, On a Long Enough Timeline the Survival Rate for Everyone Drops to Zero med Malin Nilsson (trollkonstnär),Théo Bourgeron (finanssociolog), Tapio Viitasaari (pianist), Joonas Liesimaa (scenmästare), 2015. Uruppförande Checkpoint Helsinki. Foto: Kunstventures/Teemu Lindroos & Pasi Rauhala

www.goldinsenneby.com

Disputationen hölls den 12 maj 2016.

Länk till det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (avhandling).

Samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Konstnärliga forskarskolan/Lunds universitet.