Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

*1910 †2006 – ett konstprojekt med utgångspunkt i ett dödsbo

Nanna De Wilde, Kristina Stark, Terese Bolander

www.dodsbo.com