Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Center för ineffektivitet

Projektledare: Joanna Nordin, Medsökande: Ulrika Lublin, Clara Isaksson (2014-2016)

’Center för Ineffektivitet (CFI) är ett sammanhang initierat av Clara Isaksson, Ulrika Lublin och Joanna Nordin. Genom att starta detta center önskar vi undersöka potentialen i ineffektiva handlingar (som metod och ämne) men understryker samtidigt motsättningen i att organisera sig kring något ineffektivt. Sammanhanget möjliggör en kollektiv verksamhet som hela tiden innesluter olika samarbetspartners och därigenom ändrar form.’

© Center för Ineffektivitet

© Center för Ineffektivitet