Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Månarmbandet: Om Appolofärdernas fotografi och artefakter bortom vetenskapen

Projektledare: Maria Lantz (2012-2014)

’Jag kommer att skriva och analysera berättelsen om Månarmbandet, dess berlocker och hur detta smycke fungerar som ett magiskt objekt. Dessutom ska jag utifrån berättelsen diskutera detta smycke i relation till frågor om magi, vittnesmål, kameran och dess användning ombord på Apollo-färderna, samt månen. Den roliga och märkliga historien om hur guldberlockerna smugglades ombord på Apollo-rymdskeppen erbjuder en allegorisk berättelse om konst och konstvärlden. Men också hur vi, som människor, även inom vetenskapen när en önskan om magi – och att tro och sanning är varandras följeslagare. Nyckelord: magi, aura, trofé.’

The Moon Bracelet © Hasselbladsstiftelsen