Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Nordenskiöldsmodellen –
Spekulativ teater & teatral spekulation

Projektledare: Simon Goldin, Medsökande: Jakob Senneby (2011 och 2013-2016)

’Nordenskiöldsmodellen utgår från August Nordenskiölds liv och arbete – ett historiskt öde där svensk kolonialhistoria, finansiell statsapparatur och utopisk mysticism förenas. Med detta som berättelsens fond tas vi via teatrala iscensättningar in i vår tids matematiska modeller för spekulation och finansekonomins formande av marknaden. Forskningsprojektet iscensätts som en teater OCH ett finansiellt instrument, som ställs i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra.

Nordenskiöldsmodellen utforskar de komplexa relationerna mellan modell, spekulation och verklighet – hur modeller inte bara representerar utan även producerar verklighet – och samtidigt integrera dessa relationer på nivån av konstnärlig metod. Arbetet presenteras genom utställningar och event på konstinstitutioner, samt integreras i undervisningen vid KKH. Projektet utgör en central del inom Simon Goldins doktorandarbete.’

2013 tilldelades projektet ytterligare medel för att producera en KÄLLBOK; en översikt av – och reflektion på – det övergripande projektet.

Goldin+Senneby, Nordenskiöld Model, Act 1, Scene 1: 300 Years of Speculative RealitiesPamela Carter (dramatiker), Peter Hägglund (CEO, IFL), Stefan Marling & Fredrik Meyer (skådespelare). Bild från performance: IFL, Executive Education. Producerat för: Konsthall C, Stockholm, 2010.

Goldin+Senneby, Nordenskiöld Model, Act 1, Scene 1: 300 Years of Speculative Realities, Pamela Carter (dramatiker), Peter Hägglund (CEO, IFL), Stefan Marling & Fredrik Meyer (skådespelare). Bild från performance: IFL, Executive Education. Producerat för: Konsthall C, Stockholm, 2010.