Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Sorkfjord Synopsis Taiwan

Projektledare: Alexander Wireen, Medsökande: Julia Bondesson (2013-2015)

’Sorkfjord Synopsis Taiwan insamlar teknisk och teoretisk kunskap från handdockstraditionen Budaixi och använder sedan denna erfarenhet för att utveckla performancekonst. Projektet kommer att visas i Taiwan och Sverige.’

© The Sorkfjord Research Center

© The Sorkfjord Research Center

Projektets egen hemsida: https://sorkfjord.com/

Inslag på TV i Taiwan:
https://www.youtube.com/watch?v=UnF57TRXKqs&index=5&list=PL0D727419FC321D87