Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Within Heritage Movements

Projektledare: Oscar Lara (2013-2016)

“Projektet fokuserar på efterdyningarna av utställningen ”En stulen värld” och mitt deltagande i den då den peruanska regeringen begärde att få tillbaka ”Paracas”-samlingen efter utställningens slut. Syftet är att exponera pågående förhandlingar kring hemsändningen av de peruanska textilierna (samlingen ”Paracas”), som ägs av Göteborgs stad, och att ställa följande frågor: hur ser den politiska situationen ut beträffande omlokaliserade kulturföremål som idag ingår i samlingar på europeiska museer och att utveckla en ny vävteknik som imiterar Paracastextilerna men som inte har använts efter kolonialtiden.”

Klicka här för att se en filmtrailer om projektet.

© Oscar Lara, 2008