Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kungl. Konsthögskolan söker professor i fri konst med inriktning mot skulptur och installation

Planerat tillträde: februari 2017
Sista ansökningsdag: 24 oktober 2016

Kungl. Konsthögskolan (KKH) utlyser en tjänst som professor i fri konst med inriktning mot skulptur och installation. Professuren är på heltid och inkluderar forskningstid. I tjänsten ingår att undervisa och handleda studenter på alla nivåer – från konstnärlig kandidatexamen till konstnärlig masterexamen, och eventuellt även handleda doktorander. KKH söker visserligen en professor i fri konst med inriktning mot skulptur och installation, men kommer att prioritera sökande vars egna intressen, kunskaper och konstnärskap förenar ett brett spektrum av ämnesöverskridande praktiker. Anställningen är på fem år med möjlig förlängning om ytterligare fem år.

Kvalifikationer

Sökande ska ha en omfattande utställningshistorik på internationell nivå samt dokumenterad undervisningserfarenhet på högskole- eller universitetsnivå. Konstnärlig masterexamen eller motsvarande är också ett krav. Sökande ska kunna visa på förutsättningar och potential att kunna bidra inom sitt område vad gäller forskning och praktik. Sökande förväntas delta fullt ut i kursutvecklingen och alla andra aspekter av högskolans verksamhet.

Den sökande ska ha utvecklat en pedagogisk vision och strategi i relation till den skulpturala och installations-relaterade praktiken.

Ansökan

Ansökan med följande material ska vara oss tillhanda senast 24 oktober 2016:

Ansök via det digitala ansökningsformuläret. Eventuellt tryckt material såsom publikationer och utställningskataloger ska märkas individuellt med sökandens namn och Kungl. Konsthögskolans diarienummer 2.4.1-176-2015 samt skickas med post till:

Kungl. Konsthögskolan
Box 163 15
103 26 Stockholm

Kontakta chef för Utbildning och forskning Anneli Hovberger (anneli.hovberger@kkh.se) för ytterligare information. Fackliga företrädare är Ulrika Gustafsson Rosengren (SACO-S) och Göran Svenborn (ST). Samtliga nås via högskolans växel 08-614 40 00.

Kungl. Konsthögskolan strävar efter att vara en arbetsplats som präglas av jämställdhet och kulturell mångfald och välkomnar sökande som kan bidra till detta.