Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Förvaltning

Förvaltningens uppdrag är att stödja och ge goda förutsättningar för konstnärlig utbildning och forskning samt att tillgodose att Kungl. Konsthögskolan fullgör sitt myndighets- och arbetsgivaransvar.

Tarek Atoui

Gästprofessor Forskning

Filippa Arrias

Forskare

Annika Larsson

Forskare

Mara Lee Gerdén

Forskare

Karin Hansson

Forskare

Shiva Anoushirvani

Forskare

Nils Claesson

Forskare

George Kentros

Forskare

Per Hasselberg

Forskare

Emanuel Almborg

Doktorand


Ladda mer