Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Alice Söderlund

Masterstudent i fri konst, årskurs 2, läsåret 2016/17.