Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Carl Johan Erikson

Staff Royal Institute of Art, Carl Johan Erikson

Lektor i fri konst med inriktning på fotografi och digitala media

Område: Mindepartementet

Aktuellt forskningsprojekt tillsammans med Björn Larsson: Vägra döda – historier om De Vapenfria männen

www.carljohanerikson.se
+4670 750 40 15
carl.johan.erikson@kkh.se