Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Fiona Rafferty

Masterstudent i fri konst, årskurs 2, läsåret 2017/18.