Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Göran Svenborn

Staff Royal Institute of Art, Göran Svenborn

Adjunkt i fri konst med inriktning på metall

+46-(098-614 40 42
goran.svenborn@kkh.se