Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Hinni Huttunen

Masterstudent i fri konst, årskurs 2, läsåret 2017/18.