Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kim West

Gästprofessor i konstens teori och idéhistoria

Område: Arkitektur och kritiska studier

kim.west@kkh.se