Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Lars Bang Larsen

Gästprofessor i konstens teori och idéhistoria

Område: Arkitektur och kritiska studier

lars.larsen@kkh.se