Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Lars Hammarström

Staff Royal Institute of Art, Lars Hammarström

Lektor i fri konst med inriktning mot skulptur

Områdesansvarig: Skulptur och rumsliga strategier

+4670 783 63 83
lars.hammarstrom@kkh.se