Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Mourad Kouri

Masterstudent i fri konst, årskurs 2, läsåret 2017/18.