Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Ronja Kim Pedersen

01Masterstudent i fri konst, årskurs 2, läsåret 2017/18.