Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Runo Lagomarsino

Vikarierande lektor i nya medier

runo.lagomarsino@kkh.se