Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Stina Hagelqvist

Vik. lektor i restaureringskonst

Område: Arkitektur och kritiska studier

stina.hageqvist@kkh.se