Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Tarek Atoui

Gästprofessor Forskning

tarek.atoui@kkh.se