Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Torun Hammar

Gästprofessor i restaureringskonst

Område: Arkitektur och kritiska studier

+4670 250 40 87
torun.hammar@kkh.se