Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Veronika Wallinder

Utbildningsadministratör

veronica.wallinder@kkh.se