Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Ny tjänst: Professor i arkitektur med inriktning mot restaureringskonst

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Vi befinner oss i en stark utvecklingsfas och arbetar bland annat med att formulera en ny vision med fokus på att skapa framtidens konsthögskola. Högskolan erbjuder både utbildningsprogram i fri konst och post-master kurser inom fri konst och arkitektur.

Högskolans forskningsmiljö rymmer en doktorandutbildning och fleråriga, externfinansierade forskningsprojekt. Vi har ca 230 studerande och drygt 70 anställda och våra lokaler ligger på Skeppsholmen, centralt i Stockholm.

Nu söker vi en professor i arkitektur med inriktning restaureringskonst. Sök tjänsten här.