Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppet seminarium och en arkitektonisk intervention på Manifesta12 i Palermo av kursen Decolonizing Architecture

Som en del av 5x5x5 programmet på Manifesta 12 i Palermo, kommer kursen Decolonizing Architecture, ledd av Alessandro Petti, arrangera ett öppet seminarium och en arkitektoniskt intervention. I och med detta presenteras ett projekt som utforskar möjligheterna att omprogrammera och omförhandla Casa del Mutilato – en fascistisk byggnad ritad av Giuseppe Spatrisano på uppdrag av Benito Mussolini 1936.

Under kvällarna 18 och 19 juni kommer Mia Fuller, Mekonnen Tesfahuney, Nicola Labanca, Shourideh C. Molavi, Peter Lang, Vittoria Capresi, Sandi Hilal, Andrea Bagnato, Emilio Distretti, Rahel Shawl och fler samtala om arvet och ruinerna av italiensk fascistisk arkitektur. Dagen efter seminariet, den 20 juni, är forskare, organisationer och intresserad allmänhet inbjudna till ett första möte med den nystartade organisationen ”Coaltion for re-use of the colonial fascist architecture”.

Läs mer på vår engelska sida!