Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Publikation: Protes, metafor och den obsoleta kroppen

© Giorgio Giusti och Hedda Viå

Hedda Viå har färdigställt en publikation som kommer ur det konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojektet, Protes, metafor och den obsoleta kroppen (2014-2017) som ursprungligen startades med Giorgio Giusti. Projektet undersöker representationer av kroppens ekonomi genom att tillgängliggöra och omförhandla medicinhistoriskt material. Det lyfter även fram konflikten mellan teknologiska förändringar och samtidens framväxande intresse för den ”återupptäckta kroppsligheten”.

Medverkande: Kajsa Ekis Ekman, Tobias Hübinette, Johan Jönson, Michele Masucci, Benjamin Noys, Mikael Nyberg, Mani Schutzberg, Helena Tolvhed, Hedda Viå (redaktör).

Publikationen kommer ur en föreläsningsserie om kropp, ekonomi och kunskapsregimer.

Ladda ner dokumentet i sin helhet: Protes, metafor och den obsoleta kroppen