Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Publiksuccé för Kungl. Konsthögskolans vårutställning – över 10 000 besök

 

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Kungliga Konsthögskolans vårutställning 2018 pågick mellan 24 maj – 7 juni på Konstakademien, Fredsgatan 12 och ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Under vernissagedagen 24 maj kom över 2000 besökare till de båda utställningslokalerna.

Totalt uppskattas mer än 10 000 personer ha besökt Kungl. Konsthögskolans vårutställning i någon av de båda lokalerna under tvåveckorsperioden.
Kandidatutställningen presenterade arbeten av de studenter som har fullbordat de första tre åren av det femåriga programmet i fri konst, medan masterutställningen presenterade arbeten av de studenter som har fullbordat det tvååriga masterprogrammet i fri konst. Kungliga konsthögskolan erbjuder en mängd andra kurser på avancerad nivå för konstnärer och arkitekter. Förutom de examinerande master- och kandidatutställningarna presenteras även utställningar, öppna redovisningar och slutredovisningar av kurser i fri konst och arkitektur.

”Missa inte Konsthögskolans slututställningar av master- och kandidatelevers verk”, skrev Svenska Dagbladet och konstaterade att årets utställning kändes ”klassiskt Mejan med ett brokigt smakprov ur olika genrer”.  Läs mer på den här länken.

” Gemensamt för dem är en skarp blick som inte räknar med något och som sällan ger något tillbaka – men som läser allt. Vi ser det hos yngre författare och konstnärer som Elis Burreau och Bunny Rogers (alumni 2017), liksom hos en mängd av årets avgångsstudenter. Det är nittiotalets spöke som går genom Konstakademin”, skriver Frida Sandström i Kunstkritikk. Läs mer på den här länken.

Ett uppskattat nytt inslag i vårutställningen i år var de öppna rundvisningarna där medverkande studenter berättade om sina verk.