Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Studenterna deltar i ett experiment på Künstlerhaus

ALFA CENTAURI
01.12.2018-27.01.2019
Alpha Centauri * är ett experiment i två delar med studenter från Kungliga konsthögskolan och State Academy of Fine Arts, Stuttgart.

Arbetet är på på två våningar i Künstlerhaus, som kommer att byggas om till ateljéer, bostadsutrymmen och en miljö som aktiveras av och definieras genom individuell och kollektiv kreativitet. Under perioden då man bor och arbetar tillsammans produceras ett verk som analyserar de motstridiga dimensionerna av kontroll / ram och okontrollerat / oförutsägbart.

Som pedagogiskt projekt och experiment är Alpha Centauri delvis en meditation på den ökande allnärvaron av en ledarkultur och dess tillhörande inriktning på mätbarhet, ansvarighet, prestanda och självutvärdering. Projektet tittar på den här förvaltningsformen och dess manifestationer i administrationen och förmedlingen av konst, medan man testa några alternativa scenarier. Det är en process att behålla den betingade naturen i den givna inställningen och engagera sig i det tredje sinnet som genereras inom ramen för samarbetsprocessen – det rotade och materialet och dess samband med det dolda, obskyra och obestridliga.

Dessa metoder kopplar samman Künstlerhaus Stuttgarts historia, en plats med en tradition av självorganisation, initierad och formulerad av unga konstnärer och konststudenter på slutet av 70-talet. Här introduceras energier och njutningar av självexil i en konversation som utmanar några av de historiska privilegier och uteslutningar som finns.

Även om man inte kan veta vad resultatet blir, avser Alpha Centauri att finnas i enlighet med kvaliteter av sällskapssjuka, oenighet, transformativ och otvivelaktig i undervisning och konstframställning.

* Alpha Centauri är stjärnsystemet närmast solsystemet. Forskare har försökt att verifiera förekomsten av en jordlik planet i Alpha Centauri med genomresor – en liten dämpning av stjärnan när planeten passerar har upptäckts – men inget ytterligare, avgörande bevis finns.

Kapitel I med Maiken Buus Andersen, Izabel Färnstrand, Salad Hilowle, Sonia Javer, Oscar Kaleva Karlsson, Vida Lavén, Mari Mattsson, Linnéa Ndangoya Palmcrantz, Emilie Palmelund, Levi Sebton och Jesper Vesterlund

Det andra kapitlet i Alpha Centauri öppnas den 14 december 2018.

Sammankallat av Annika Eriksson (Royal Institute of Art, Stockholm) och Fatima Hellberg (Künstlerhaus Stuttgart)

www.kuenstlerhaus.de