Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utbildningar i arkitektur

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ettåriga arkitekturutbildningar riktade till yrkesverksamma arkitekter, formgivare, stadsplanerare med masterexamen och andra med motsvarande kunskaper.

Sista ansökningsdag för aktuella kurser 2018 är den 7 maj, kl 13.00.

 

Decolonizing Architecture: displacement, migration and colonial heritage

Italian Ghosts, Venice Architectural Biennale, 2014, DAAR.

Nästa kurs i Decolonizing Architecture startar hösten 2019. Mer information kommer på hemsidan i mars. Sista ansökningsdag kommer vara 8 …

Restaureringskonst

Foto: Riksantikvarieämbetet, Östra Stallet

Restaureringskonst är en ettårig heltidsutbildning på post-masternivå som ger en kvalificerad spetskompetens till redan professionella inom området arkitekturrestaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext i Sverige och internationellt. Det handlar om att se den befintliga arkitekturen och staden som en resurs och potential, om att inventera och analysera som kunskapsbas inför förändring och utveckling, vare sig man restaurerar det gamla, lägger till eller skapar helt nytt.

Research-Lab:
Marvels and Catastrophes: Architecture and Cities and the Force of Nature

NewOrleans, 2006, Peter Lang

Kungl. Konsthögskolans kurs i arkitekturteori och historia heter Research-Lab. Den vänder sig till arkitekter, designers och konstnärer som vill utveckla ett eget projekt. Kursen ger utrymme för undersökande metodik samt arkitekturteoretisk och arkitekturhistorisk research.


Arkitekturarkiv