Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utbildningar i fri konst

Kungl. Konsthögskolans utbildning i fri konst uppmuntrar till kritiskt tänkande och experiment med olika konstnärliga medier och tekniker. Studenterna får lära sig att självständigt och reflekterande arbeta utanför den samtida konstproduktionens konventionella ramar.

läs mer

Studiemiljön på KKH kombinerar individuellt arbete i ateljéer och verkstäder, årskursblandad gruppkritik samt workshops, kurser, seminarier, diskussioner, offentliga föreläsningar och studiebesök. Utställningsproduktion är en viktig del i utbildningen. Studenterna har möjlighet att visa sina verk i de experimentella utställningsrummen Mellanrummet och Black Box under hela utbildningstiden. Sista året på masterprogrammet i fri konst visar studenterna sitt examensarbete i en separatutställning på Galleri Mejan.

Studenterna har tillgång till en rad välutrustade verkstäder där de får handledning av välmeriterade lärare inom olika områden, till exempel måleri, skulptur, grafik, interaktiva system, fotografi, digitala medier och video. Alla studenter har eget ateljéutrymme under hela studietiden.

The Photographic Artist’s Book:
Dissemination in a Digital Landscape

Hundöron, ur serien Bokporträtt, Anna Henriksson

  Det här är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå som främst vänder sig till verksamma inom fälten konst, fotografi …

Projektstudier för yrkesverksamma konstnärer

Verk av Victora Verseau
Verk av Victora Verseau

  Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser på avancerad nivå. Studierna riktar sig till …

Materialities (transmission/translation)

Kursen Materialities vill på ett utforskande sätt betona erfarenhet och praktisk kunskap i mötet med filosofiskt och teoretiskt tankegods. Vi …

Masterprogrammet i fri konst

, David Klasson. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2017/18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Masterprogrammet fokuserar på att utveckla självständiga och reflekterande konstnärer som med ett kritiskt förhållningssätt kan arbeta i ett internationellt konstnärligt …

Femårigt program i fri konst

Jag är Fucking Phoenix, Pelerin Brodrej. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2016/17. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

På vårt femåriga program har du stor frihet och eget ansvar att skapa och driva din egen utbildning. Studiegången utformas …

Critical Images

The Syrian who wanted the Revolution, Abounaddara, 2016.

            Critical Images är en ettårig kurs på avancerad nivå som inbjuder deltagarna att bidra …

Studier i fri konst för gäst- och utbytesstudenter

    Studerande på högskolor som Kungl. Konsthögskolan har utbytesavtal med kan ansöka om en utbytesperiod från 3 månader upp …

Valbara kurser

De här kurserna är valbara för studenter antagna vid Kungl. Konsthögskolan. Kurskataolg VT18 SV EN