Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utställning av Kungl. Konsthögskolans projektstudenter

 

Foto ur rörlig film av Erika Råberg.

Nu ställer högskolans projektstudenter ut på Mindepartementet 11-14/1 med verk i video, glas och skulptur.

Utställande konstnärer
Corinne Ericson, Daphne Keramidas, Ellen Malmgard, Emille de Blanche, Erika Råberg, Igor Blomberg Tranaeus, Jens Evaldsson, Maija Lempiainen-Nyrén och Sarah Tjäder.

Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser på avancerad nivå. Studierna riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, som ges möjlighet att ägna ett läsår till ett individuellt utformat konstnärligt projekt inom ett valt område.
På denna kurs (60hp) arbetar man med det egna projektet och utvecklar även de nödvändiga kunskaperna för att på ett kreativt sätt ta sig an avancerade konstnärliga problem.

Välkommen på vernissage!
Den 10 januari, kl 17.00 på Mindepartementet, Slupskjulsvägen 26a, Skeppsholmen.

11 januari-14 januari

Följ Facebook-eventet!