Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Välkommen till öppningen av utställningen: Island life

Mellan den 4-9 maj pågår en utställning av ljudkonstverk på Skeppsholmen och Kastellholmen. Utställningen är ett resultat av gästprofessor Susan Philipsz arbete tillsammans med elva studenter i fri konst som utforskat olika platser runt de två öarna.

Island Life är en utställning av elva nyskapade konstverk för elva vitt skilda platser på öarna Skepps- och Kastellholmen. Genom att utforska platsens kontext och rumsliga aspekter av ljud tar Island Life oss runt till platser som vi kanske passerat varje dag och får oss att se dem på ett nytt sätt.

De deltagande studenterna har skapat ett konstverk specifikt för vald plats. Varje vald plats olika möjligheter har utforskats och utvecklats organiskt under hela vårterminen av studenterna och nu sammanställts i denna större utställning.

De valda platsernas karaktär skiljer sig väsentligt åt från varandra och inkluderar även platser som är nödvändiga för ön såsom Skeppsholmsbron och Djurgårdsfärjan som sammanbinder ön med resten av staden. Här visas också underjordiska utrymmen som tunnel och betongbunker som refererar till öns militära historia. Gömda trapphus och ett vattentorn som blivit omvandlat till ett viskgalleri finns också med bland platser som presenteras i utställningen.

Öppningsdag den 4 maj:
Den första visningen den 4 maj utförs av gästprofessor Susan Philipsz och övriga av utställningens studenter. Varje student kommer presentera sitt eget konstverk. Under den guidade visningen stannar man vid varje konstverk och får det presenterat för sig och rör sig sedan och upplever livet på ön mellan stoppen vid konstverken.

Den 4 maj, kl 14.00 i Kungl. Konsthögskolans entré, startar utställningsperioden med en öppning av ljudinstallationen The Voices  – ett gemensamt projekt som skapades under en ljudkonst workshop på Kungl. Konstakademien och som består av inspelningar av de deltagande studenternas röster.

Utställningsperiod: 4 – 9 maj
Varje dag 4 – 9 maj, kl 14.00, sker guidade visningar av utställande studenter av utställningen Island Life. Mötesplats: entrén, Kungl. Konsthögskolan.

Utställningen kommer bestå av två delar. Den första gruppens installationer finns tillgängliga mellan 4-6 maj och den andra gruppens mellan 7-9 maj.

4 – 6 maj:
Guidad visning kl 14.00. Mötesplats: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1.
Första gruppens utställande studenter: Christine Dahl Helweg- Larsen, Philip Dufva, Tove Moller, Joline Uvman, Sofia Zwahlen

7 – 9 maj:
Guidad visning kl 14.00. Mötesplats: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1.
Andra gruppens utställande studenter: Sofia Al Rammal, Sara Eriksson, Vladyslav Kamenskyy, Lina Lundquist, Erik Thörnqvist

Följ utställningens Facebook event här!