Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Vårutställning 2018

Vårutställning 2018
24 maj – 7 juni
Konstakademien, Fredsgatan 12 och ABF-huset, Sveavägen 41.

Välkomna till Kungl. Konsthögskolans examensutställning för kandidat- och masterstudenter i fri konst, som i år gästar Konstakademien och ABF-huset.

Kandidatutställningen

Kandidatutställningen presenterar arbeten av de studenter som har fullbordat de första tre åren av det femåriga programmet i fri konst. Kandidatutställningen gästar två platser: Konstakademien och ABF-huset i Stockholm.

Medverkande studenter på Konstakademien:
Amanda Hellsten, Anna Pajak, Anton Brolin, Cissi Efraimsson, Eugene Sundelius von Rosen, Filip Klintner, Francine Agbodjalou, Hampus Wernemyr, Izabel Lind Färnstrand, Johannes Hägglund, Karolina Brobäck, Leif Engström, Madeleine Jacobsson, Ola Bandola, Red Cow, Roger Smeby, Tora Wallander, Valentine Isaeus-Berlin

Medverkande studenter på ABF-huset:
Adam Gustafsson, Astrid Eriksson, Eli Mai Huang Nesse, Tora Schultz Larsen

Inbjuden producent: Sara Rossling
Katalog för utställningen

Masterutställningen

Masterutställningen presenterar arbeten av de studenter som har fullbordat det tvååriga masterprogrammet i fri konst.

Medverkande studenter:
Adèle Zeiss, Alexander Hult, Anna Engver, Anna Sakura Larsson, Axel Versteegh, Christina Rene, Christofer Degrér, David Klasson, Emma Sangberg, Filippa Wikner, Fiona Rafferty, Fredrik Eriksson, Henrik Jonsson, Hinni Huttunen, Ida Idaida, Ida-Johanna Lundqvist, Karolina Oxelväg, Lisa Vipola, Mourad Kouri, Olivia Petterson Fleur, Olle Stjerne

Inbjuden producent: Isabella Tjäder

Kringliggande program
KKH erbjuder en mängd andra kurser på avancerad nivå för konstnärer och arkitekter. Förutom de examinerande master- och kandidatstudenterna presenteras även utställningar, öppna redovisningar och slutredovisningar av kurser och och studenter som går program i fri konst.

Sping Show
Utställning av över 50 studenter i fri konst i första, andra och fjärde året, samt projekt-, utbytes och gäststudenter.
Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
Utställningen pågår. 24 maj – 3 juni

Restaureringskonst
Galleri Mejan, Exercisplan 3, Skeppsholmen
Medverkande studenter: Ulf Agnér, Kalle Anderberg, Lars Bergh, Åsa Carlestam, Eva Darolf Linnros, Sanna Edqvist, Anders Ekman, Andreas Engberg, Dan Engberg, Ellinor Granath, Olle Gustafsson, Jurgita Hansen, Aase Hogfeldt-Eskevik, Kristin Lindgren, Elias Lindhoff, Anna Modin, Anders Natt och Dag, Jaakko Penttilä, Markus Ravegård, Agnieszka Svensson.
Kursansvariga: Torun Hammar och Cecilia Sagrén.

Utställningen pågår: 24 maj – 27 maj

The Photographic Artist’s Book:Dissemination in a Digital Landscape
Konstakademiens bibliotek, Fredsgatan 12.
Medverkande: Annica Karlsson Rixon, Dan Lageryd, Debora Elgeholm, Diana, Agunbiade-Kolawole, Hillside Projects (Emily Mennerdahl & Jonas Böttern), Joanna Lombard, Katarina Elvén, Magnus Westerborn, Malin Bernalt, Mats Hjelm, Simon Blanck.
Utställningen pågår: 24 maj – 7 juni