Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Internetrelaterad media /
Publika domäner

Föreställningarna om våra gemensamma fysiska rum har förändrats, våra digitala bindningar och digitala nätverk har skapat nya lager av publika rum. Den konstnärliga praktiken i det offentliga rummet har utvidgats.

Internetrelaterad media – Publika domäner är ett studieområde som sammanbinder den fysiska platsen med digitala nätverk. Området erbjuder möjligheter att utveckla konstnärliga projekt i relation till publika domäner. Till publika domäner räknas webben, men också de nätverk, informationskanaler och nya visualiseringsmöjligheter som ständigt utvecklas och skapas inom digital teknologi.

Studieområdet täcker in byggen av traditionella hemsidor och design samt projekt med anknytning till media och interdisciplinära konstnärliga praktiker.

Arbeten riktade mot publika domäner och 3D sker i samarbete med 3D-labbet där en plattform för integrerad konst har utvecklats gemensamt. Tillsammans genomförs bland annat workshops, gästföreläsningar, studiebesök och gemensam handledning.

Kurser

Kurser i Dreamweaver och WordPress

Föreläsningar, seminarier och studiebesök

Individuell handledning

Kursen re:motion (läsåret 2014-2015) är avslutad men samarbetet mellan verkstäderna fortsätter. Under året genomförde re:motion workshops inom följande tekniker, 3D-animation, 3D Zoetrope, Augmented Reallity AR, VR, Motion Capture, Lidar Scanning och Unity. Inom områdena internetrelaterad media, interaktiva tekniker och 3D har KKH tillgång till avancerad utrustning och professionella programvaror. Dessa områden tillsammans skapar förutsättningar till en cross medial plattform för konstnärligt uttryck.

Undervisande personal

Åsa Andersson Broms, lektor i fri konst

Mjukvara 

Datorer 

Undervisningsmaterial 

Manualer och tutorials görs tillgängligt i samband med kurser.

Datasalen på plan 4 har 10 datorer alla med programvaror anpassade för webbproduktion och bildbehandling. Salen används som lektionssal. Datorer kan bokas individuellt http://www.e-kkh.se/bokning/.
För arbeten i 3D-modellering, scanning eller print hänvisas studenten till 3D-labbet.