Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Metall

Metallverkstaden. Foto: Håkan Larsson

Metallverkstaden. Foto: Håkan Larsson

Metallverkstaden är anpassad för såväl smides-, plåt- och svetsarbeten som för verkstadsmekanisk bearbetning. I anslutning till verkstaden finns ett ljudisolerat slip- och klipprum. Standarden på maskinparken är hög och bred, vilket gör det möjligt att arbeta i de flesta metaller såsom stål, rostfritt, aluminium, koppar, brons, mässing.

Förutom ren skulptural tillverkning i metall används verkstaden även för att tillverka stommar, armeringar, fundament, stativ, med mera.

Kurser

Fyra svetskurser ges varje läsår till antagna studenter på Kungl. Konsthögskolan. Tre på höstterminen och en på vårterminen. Kurserna ger en inblick i ihopfogningens ädla konst. Under övrig tid ges individuell undervisning.

Under läsåret anordnas efter behov och intresse studiebesök och workshops.

Alla större maskiner kräver maskinbehörighet, som utfärdas av ansvarig lärare i metallverkstaden.

Undervisande personal

Göran Svenborn, adjunkt

Utrustning

Halvautomatisk kallsåg, bandsåg, plåtsax, hydraulisk stans, pelarborrmaskiner, punktsvets, tig svets, mig/mag svets, plasmaskärare manuel, bandslip, rondellslip, pelarslip, kapslip, plåtvals, handkantbock, svarv, fräs, pullmax, kantpress, ringbock, gasolässja, engelskt hjul, rörbock, gasutrustning, bläster samt diverse handmaskiner.