Ansökan till program i fri konst är öppen 22/1–2/3 2020. Klicka här för mer information.

This post is also available in: English (Engelska)

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Högskolan erbjuder både utbildningar på grundnivå och postmaster nivå i Fri konst samt utbildningar på postmaster nivå inom Arkitektur. Konsthögskolan har ett aktivt internationellt program med föreläsningar, utställningar och publikationer. Rektor för Kungl. Konsthögskolan är Sara Arrhenius.

Rektor

Konsthögskolan som mötesplats

Konsthögskolan som mötesplats

Konsthögskolan som mötesplats  Foto: Patrick Miller.En ofta förekommande scen i den traditionella kantonesiska operan, är ett rum med ett bord och två stolar. Scenen signalerar ett avstamp, här kan en serie av händelser och relationer ta sin början: bordet och...

Publika aktiviteter

Kungl. Konsthögskolans studenter i samarbete med Accelerator

Kungl. Konsthögskolans studenter i samarbete med Accelerator

Kungl. Konsthögskolans studenter i  samarbete med AcceleratorUnder fyra dagar i februari, i en utställning curerad av studenter från programmet Curating Art, visar Accelerator nya verk av studenter vid Kungl. Konsthögskolan.Med stöd av Naturhistoriska riksmuseet för...

Mötespunkter: Forskningsvecka 2020

Mötespunkter: Forskningsvecka 2020

Mötespunkter: Forskningsvecka 2020Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2020 hölls den 22–25 januari. Under fyra dagar erbjöd högskolan besökarna en möjlighet att på nära håll möta olika forskningsområden, presenterade under nio programpunkter. De forskare som...