This post is also available in: English (Engelska)

3D – Skulpur

Kungl. Konsthögskolans skulpturavdelning erbjuder undervisning i ett flertal tekniker. Här finns följande verkstäder: Stora skulpturverkstaden, 3D-labbet, Bronsverkstaden, verkstaden för polymera material, verkstaden för vaccuumformning, skulpturmodellsalen, sprutboxen, träverkstaden och metallverkstaden.

3D-Lab

I Konsthögskolans 3D-labb finns möjlighet att arbeta med olika digitala tekniker som är under snabb utveckling. De flesta tekniker i 3D-labbet är baserade på digitala tredimensionella objekt som skapas genom 3D modellering eller 3D scanning. En 3D-modell kan 3D printas, fräsas ut i storformat, textureras, användas för virtual reality, augmented reality, animeras till spel, film, realtids visualisering och mycket mer.

De arbeten som görs i 3D-labbet involverar ofta samarbeten med andra studieområden på KKH och med samarbetspartner från andra högskolor och företag. Ett exempel är plattformen ‘re:motion’, se nedan.

Utveckling av ny teknik
Just nu utvecklas en helt ny form av Vax-3D-skrivare på konsthögskolan som öppnar upp för nya konstpraktiker och uttryck för studenter som jobbar med vax, glas och brons. Inblandade i detta utvecklingsarbete är Erik Cederberg, CEO på Cederb AB, grundare av Stockholms Makerspace, Ulrika Rosengren Gustafsson, ansvarig Glasverkstan KKH, Esther Ericsson, ansvarig 3D-Labb KKH, Anneli Scheutz-Bergmans, gjuteriansvarig Bronsverkstan KKH, samt intresserade studenter på KKH.
Läs mer om det här!

Blogg
På 3D-labbets blogg finner du information om tidigare och nya exempel på kurser och studentprojekt.
Bloggen når du på den här länken!

Kurser och handledning
3D-labbet erbjuder kurser och handledning i bl.a. 3D-scanning, 3D-printing, 3D-fräsning, 3D-modellering, VR/AR, spelmotorer och 3D-animation erbjuds.

Undervisande personal
Esther Ericsson, adjunkt i fri konst med inriktning mot digitala 3D-tekniker
Martin Christenssen, handledning inom 3D-tekniker

Utrustning

 • 3D-scanners
 • 3D-printers
 • PC arbetsstationer
 • VR-utrustning
 • Professionella mjukvaror

Brons

Den gjutteknik som används i Kungl. Konsthögskolans bronsverkstad är Cire Perdue – förlorad vaxteknik. En vaxkopia, eller annat brännbart original, förses med gjutkanaler i vax. En gjutform tillverkas runt kopian och bränns ur så att vaxet försvinner. Formen sintras och den flytande bronsen hälls i gjutformens hålrum.

I bronsverkstaden tillämpas ceramic-shell metoden för framtagning av gjutformar. En gjutform, som är ett tunt keramiskt skal, tillverkas runt vaxkopian. Detta istället för det traditionella kompakta formblocket av gips och lera. Skalformar är lätta att hantera och ger ett exakt avtryck av det man vill gjuta.

Verkstaden är väl utrustad för vax- och formarbete, urbränning, ciselering och patinering. Bronsgjutningen sker vid Bergmans Konstgjuteri.

Undervisande personal
Anneli Scheutz, lärare

Plast

I verkstaden för polymera material, i dagligt tal kallad plastverkstaden, finns möjlighet att arbeta med olika härdplaster, termoplaster, kompositmaterial samt andra polymera material.

Det finns även möjlighet till sprut- och lackeringsarbete i en särskild verkstad, samt att det finns arbetsyta för bearbetning av styroform/frigolit i en verkstad för vakumformning.

Hänsyn tas till gällande arbetsmiljölagstiftning, vilket bland annat innebär att godkänd läkarundersökning krävs för arbeten i dessa verkstäder.

Sten

Stenbearbetning i större volym sker i samarbete med stenindustri. Det finns även möjlighet att arbeta i sten på Kungl. Konsthögskolans utbytesskola i Carrara i Italien.

Brons

Den gjutteknik som används i Kungl. Konsthögskolans bronsverkstad är Cire Perdue – förlorad vaxteknik. En vaxkopia, eller annat brännbart original, förses med gjutkanaler i vax. En gjutform tillverkas runt kopian och bränns ur så att vaxet försvinner. Formen sintras och den flytande bronsen hälls i gjutformens hålrum.

I bronsverkstaden tillämpas ceramic-shell metoden för framtagning av gjutformar. En gjutform, som är ett tunt keramiskt skal, tillverkas runt vaxkopian. Detta istället för det traditionella kompakta formblocket av gips och lera. Skalformar är lätta att hantera och ger ett exakt avtryck av det man vill gjuta.

Verkstaden är väl utrustad för vax- och formarbete, urbränning, ciselering och patinering. Bronsgjutningen sker vid Bergmans Konstgjuteri.

Undervisande personal

Anneli Scheutz, lärare

Skulpturstudion

I skulpturstudion är arbetet främst inriktat på produktion av individuella konstobjekt. Arbetet omfattar det mesta från så kallad förlorad form till modern digital form och prototyp-tillverkningsmetoder. Diverse formtagnings- och gjuttekniker är en del i arbetet.

Förekommande material för framställning av original: gips, syntetgipser/acrystal/jesmonite, diverse silikoner, alginat (för kroppsavgjutningar), gjutvax och lera.

  Glas

  Grundläggande kurser ges varje år i planglastekniker och i ungsgjutning. Intresset för glas har de senaste åren ökat betydligt. Planglasets givna plats i arkitekturen ger stora potentialer till utveckling av såväl traditionella som nyare planglastekniker. Som skulpturalt material ger glaset skulpturen förmåga att fånga och sprida ljus. Objektets volym och yta ställer också andra krav än de icke transparanta, mer traditionella skulpturmaterialen.

  Kurser

  Verkstaden är öppen för alla studenter som antingen kan delta i baskurserna eller önskar få personlig handledning i sitt specifika projekt rörande glas. Vissa år har verkstaden tilldelats medel för vidareutveckling och fördjupande projekt såsom neon och plasma, ljus och flamma.

  Till verkstaden är projektstudenter knutna. De studerar på KKH för att under en eller två terminer arbeta med ett eget formulerat glasprojekt. Detta innebär att verksamheten ständigt är i utveckling.

  Undervisande personal

  Ulrika Rosengren Gustafsson, adjunkt i fri konst med inriktning mot glas

  Tekniker

  • Fusing
  • Bending
  • Slumping
  • Kallglasgjutning
  • Måleri- och screentryck på glas

  Utrustning

  • Glasverkstaden är utrustad med ett stort ljusbord, en mindre blästerbox, slipmaskiner för glas, glassåg, en mindre brännare samt diverse handverktyg.
  • Glasverkstaden har även ett mindre lager av floatglas, fusingglas, glasemaljfärger och gjutglas.
  • Till verkstaden hör en större och en mindre fusingugn, en kallglasugn samt två keramikugnar.

   Metall

   Metallverkstaden är anpassad för såväl smides-, plåt- och svetsarbeten som för verkstadsmekanisk bearbetning. I anslutning till verkstaden finns ett ljudisolerat slip- och klipprum. Standarden på maskinparken är hög och bred, vilket gör det möjligt att arbeta i de flesta metaller såsom stål, rostfritt, aluminium, koppar, brons, mässing.

   Förutom ren skulptural tillverkning i metall används verkstaden även för att tillverka stommar, armeringar, fundament, stativ, med mera.

   Kurser

   Svetskurser ges varje läsår till antagna studenter på Kungl. Konsthögskolan. Kurserna ger en inblick i ihopfogningens ädla konst. Under övrig tid ges individuell undervisning.

   Under läsåret anordnas efter behov och intresse studiebesök och workshops.

   Alla större maskiner kräver maskinbehörighet, som utfärdas av ansvarig lärare i metallverkstaden.

   Undervisande personal

   Göran Svenborn, adjunkt

   Utrustning

   Halvautomatisk kallsåg, bandsåg, plåtsax, hydraulisk stans, pelarborrmaskiner, punktsvets, tig svets, mig/mag svets, plasmaskärare manuel, bandslip, rondellslip, pelarslip, kapslip, plåtvals, handkantbock, svarv, fräs, pullmax, kantpress, ringbock, gasolässja, engelskt hjul, rörbock, gasutrustning, bläster samt diverse handmaskiner.

    Modellering

    Modellering efter modell erbjuds kontinuerligt i utbildningen under kortare eller längre perioder, ibland med inbjudna gästlärare. Dels erbjuds modellering i lera, dels handledning i att modellera med ”digital penna” för överföring av de utritade punkterna på ett fysiskt objekt till en digital modell i en dator för vidarebearbetning.