Unikt samarbete mellan Konsthögskolan och Statens Konstråd inom konst- och arkitekturfältet

Kungl. Konsthögskolan och Statens Konstråd bryter ny mark i utbildning och forskning i mötet mellan offentlig konst, arkitektur och stadsplanering.
Kungl. Konsthögskolan och Statens konstråd inleder flerårigt samarbete och startar bland annat en ny utbildning för arkitekter och konstnärer.
De senaste åren har områdena konst och arkitektur närmat sig varandra på olika sätt. Det gäller större gestaltningar och där expanderad skulptur närmar sig arkitektur. Men även när det gäller socialt engagerade projekt inom konst i stadsutveckling och utforskande arbetsmetoder i skärningspunkten mellan konst och arkitektur.
– Vi ser just nu en väldigt intressant utveckling inom den offentliga konsten. Staten konstråd bygger upp ett kunskapsnav med olika samarbeten för att stödja den här utvecklingen. Ett viktigt område är gränslandet mellan offentlig konst och arkitektur och vi är väldigt glada att kunna samarbeta med Kungl. Konsthögskolan, säger Magdalena Malm, direktör, Statens Konstråd.
För att fördjupa och utveckla denna skärningspunkt och det nya området har Kungl. Konsthögskolan och Statens Konstråd inlett ett treårigt samarbete. Det nya samarbetet ska även leda till en helt ny utbildning för arkitekter och konstnärer i offentlig konst. Den ettåriga kursen kommer ledas av en gästprofessor.
Utbildningen kommer bli en ettårig kurs riktad till yrkesverksamma konstnärer och arkitekter.
Samarbetet kommer också att innehålla publika program, diskussioner och en publikation. ArkDes – Sveriges nationella center för arkitektur och design, medverkar i samarbetet bland annat genom att vara värd för program där arbete av studenter och forskare presenteras för en bredare publik.
– Jag är verkligen glad över att Konsthögskolan är en del av det här samarbetet. För mig är det viktigt att skolan befinner sig i samtal med andra kulturinstitutioner och samhället i stort. Sedan jag började som rektor för ett år sedan har jag funderat mycket på hur man kan stärka utbytet mellan skolans konst och arkitekturutbildning och är övertygad om att det här samarbetet kommer bli en vital länk. Det här är en helt unik satsning och jag är övertygad om att samarbetet kommer att bli betydelsefullt för att utveckla den offentliga konsten och arkitekturen som konstform. Vi kommer kunna ge konstnärer och arkitekter verktyg och metoder för att arbeta inom det området, säger Sara Arrhenius, rektor, Kungl. Konsthögskolan.
Samarbetet inleds i höst med en forskningskonferens för offentlig konst i dess utvidgade betydelse. Konferensen är initierad av Statens konstråd och äger rum på Kungl. Konsthögskolan i samarbete med flera andra aktörer. Målet för konferensen är att kartlägga området och inspirera till framtida forskningsprojekt.

Konsthögskolan som mötesplats

Konsthögskolan som mötesplats

Konsthögskolan som mötesplats   Foto: Patrick Miller. En ofta förekommande scen i den traditionella kantonesiska operan, är ett rum med ett bord och två stolar. Scenen signalerar ett avstamp, här kan en serie av händelser och relationer ta sin början: bordet och...

Researching Public Art på Kungl. Konsthögskolan

BILD, Får vi ha den som Ricard tagit? (Bildtext – Foto: Ricard Estay Verk: Arbetets monument av Alexandra Pirici) 
 
I samarbete med KKH, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Södertörns högskola, Akademin Valand vid Göteborgs universitet, Skissernas museum och ArkDes bjuder Statens konstråd in till Nordisk forskningskonferens, Researching Public Art på Kungl. Konsthögskolan.  
Konferensen är organiserad kring diskussionsforum och workshops, och bygger på aktivt deltagande. 
Konferensen hålls på engelska.
 

Tre kurser i arkitektur vid Kungl. Konsthögskolan

Välkommen att söka tre kurser i arkitektur på avancerad nivå, riktad till yrkesverksamma arkitekter, konstnärer och verksamma inom arkitektur och byggd miljö. 
Att förhandla konstnärliga värden – Konst och arkitektur i den offentliga sfären
Hösten 2019 startar Kungl. Konsthögskolan i samarbete med Statens konstråd en ny kurs som utforskar skärningspunkten mellan konst och arkitektur. Kursen, som ges på engelska, med cirka 15 deltagare leds av konstnären Jonas Dahlberg, nyligen omtalad för det vinnande förslaget till minnesmonumentet över 22 juli-attentatet i Norge. Kursen riktar sig till professionella yrkesutövare som är intresserade av att utforska gränslandet mellan konst och arkitektur.

Restaureringskonst: Demokratins byggnader
Årets tema fokuserar på byggnader som medborgarhus, bibliotek, kulturhus etc – helhetsmiljöer som uppfördes för att manifestera demokratin under 1900-talet. Kursen riktar sig till yrkesverksamma och ger fördjupning inom restaureringskonstens teori, uttrycksmedel och praktik samt i det byggda kulturarvet som resurs för samhällsutveckling. Kursen ger spetskompetens åt professionellt verksamma inom området arkitektur och byggd miljö.

Dekolonialisera arkitektur – Experimentella platser för kunskapsproduktion
Decolonizing Architecture vid Kungl. Konsthögskolan använder termen dekolonialisering som ram för att undersöka arkitekturens ideologiska, sociala och politiska dimensioner. Kursen 2019–20 undersöker arkitektur och kunskapsproduktion i förhållande till platser, grupper, erfarenheter och kroppar. Kursen ges på engelska och leds av Alessandro Petti, professor i arkitektur och social rättvisa och Marie-Louise Richards, adjunkt i arkitektur. Kursen vänder sig till sökande med erfarenhet inom konst, arkitektur, urbanforskning, kritisk teori eller aktivism.

Konstnären Jonas Dahlberg gästprofessor för unik konstutbildning

Copyright Jonas Dahlberg Studio

Copyright Jonas Dahlberg Studio


Kungl. Konsthögskolan och Statens konstråd bryter ny mark och inleder ett flerårigt samarbete som bland annat involverar en ny ettårig utbildning riktad till yrkesverksamma konstnärer och arkitekter. Ambitionen är att utforska gränslandet mellan konst i det offentliga rummet och arkitektur. Kursen, som startar hösten 2019, leds av Jonas Dahlberg som blir gästprofessor vid Kungl. Konsthögskolan.
Jonas Dahlberg själv verkar i skärningspunkten mellan konst och arkitektur, det privata och det politiska. Hans arbete är varierat och rör sig från videoinstallationer, fotografi och böcker till mer arkitekturlika projekt och scenografi. På senare år är han mest känd för sitt vinnande förslag till minnesplatserna för att hedra offren för terrordådet vid Utøya och Oslo.
– I en tid när det offentliga rummet, och även samtalet som förs där, är under stor förändring känns det oerhört hedrande att få förtroendet från Kungl. Konsthögskolan att få vara en del av att skapa och leda den här kursen – där vi tillsammans kan försöka skaffa oss så goda förutsättningar som möjligt för att låta konsten ta sin plats i det samtalet, säger Jonas Dahlberg.
Sara Arrhenius, rektor vid Kungl. Konsthögskolan, ser kursen som ett viktigt steg för högskolan. Hon har sedan sitt tillträde som rektor arbetat för att Kungl. Konsthögskolan ska befinna sig i samtal med andra kulturinstitutioner och samhället i stort.
– Nu kommer vi skapa ny kunskap inom det här viktiga området och ge möjligheter till konstnärer att vara verksamma i processer som formar vårt samhälle. Att dessutom Jonas Dahlberg, med sin unika praktik och erfarenhet i området, har tackat ja till att bli vår första gästprofessor på tema konst i det offentliga rummet är fantastiskt roligt!
Magdalena Malm, direktör på Statens Konstråd, pekar särskilt på den utveckling som skett inom området konst i det offentliga rummet: expanderad skulptur närmar sig arkitekturen och socialt engagerande projekt utmanar inom konst i stadsutveckling. Den nyinrättade kursen, menar hon, öppnar upp för att utforska korsningen mellan konst och arkitektur.
– Det är fantastiskt roligt att Jonas Dahlberg kommer att leda utbildningen. Hans praktik kombinerar konst och arkitektur, och han har unika erfarenheter av att förhandla konstnärliga värden i förhållanden till avgörande samhällsförändringar.