This post is also available in: English (Engelska)

Sommarkurs – Planering och genomförande av grupputställning

(18hp)

Ansökan öppnar den 4 maj och stänger den 11 maj.

Det är platsgaranti på denna kurs.

Datum för kursen: 8 juni – 30 augusti (12 veckor)

Omfattning: heltid, 18 högskolepoäng

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna genom arbete med grupputställning lär sig att samarbeta kring och planera en gemensam utställning. Undervisningen bedrivs i form av individuellt konstnärligt arbete, grupparbete och handledning under arbetets gång.

Kursen avslutas genom att det självständiga arbetet presenteras i en grupputställning, vilken återföljs av en kritiksituation där studenten aktivt deltar i ett samtal med kursansvariga samt ytterligare professorer och externa bedömare.