Återträffen

Projektledare: Anna Odell (2011-2013)

’Den centrala delen i projektet är att med skådespelare iscensätta en återträff med människor som kände varandra i tonåren. Genom iscensättningen skapas ett rum för en alternativ verklighet, ett ”tänk om”, där etablerade hierarkier ifrågasätts. En situation, där mobbing ingår, kommer att belysas ur ett allmänmänskligt perspektiv.
I detta drama har alla en roll och där förmodligen ingen, oavsett position, kan förhålla sig neutral. Genom projektet undersöks följande frågor: Hur förändras dynamiken i en grupp över tid? På vilka olika sätt ser vi på mobbaren/den mobbade? Hur sker förskjutningarna mellan olika nivåer av verklighet?’

© Anna Odell